Produkter

Produkter som vi tillhandahåller uppdelas i ovan huvudflikar. Genom att klicka på dessa syns underrubriker med snävare indelning. En kort beskrivning av dessa.

"Fallskyddsutrustning" är personlig utrustning och andra hjälpmedel för att säkra kropp i samband med arbete på höjd, i slutna utrymmen, räddning och evakuering. En stor del av vårt sortiment hittar du i produktkatalogen.

"Fallskyddsförankring" innehåller olika system eller singelförankringspunkter för tillkoppling av förankrande linor och block. För komplett leverans begär offert på material och installation.

"Glidlås" är en rörlig förankriongspunkt som används i olika fallskyddande system.

"Rörkopplingar" är en samling av olika enheter som sammanfogar rör i olika dimensioner från mm till 60,3mm.

"Rörsystem" visar olika sätt att använda rörkopplingar.

"Fästelement" är under uppbyggnad och kommer att innehålla olika detaljer att sammanföga stålkonstruktioner utan svetsning.

Om du söker efter en produkt som har med fallskydd att göra och sökningen inte finner den, markera i så fall rutan "Sök bland alla kategorier" och gör en ny sökning. Hittar sökningen inte produkten trots allt finns den inte i databasen. Ring i så fall till kontoret.