Glidlås

Glidlås är här ett samlingsnamn på den komponent som användaren kopplar sig med till ett fallskyddssystem. Glidlås kan verka horisonellt eller vertikalt. Vid horisontella system fungerar den mer som en vagn. Glidlåsen finns samlade under respektive system, se flikarna ovan.