Tjänster

Företaget har lång erfarenhet av att utföra tjänster inom fallskyddsområdet. Vi designar system för alla tänkbara områden genom att skissa och rita upp lösningarna för att därefter tillverka och sätta samman komponenter och tillbehör till färdiga fallskyddssystem. Företaget har kapacitet att utföra arbete på höjd och installationer av samtliga system som tillhandahålls både inom och utanför Sveriges gränser.

Periodisk kontroll av personlig fallskyddsutrusning utförs för en hel produkter och tillverkare. Vi ingår som en part i Miller Service Point för Sperian produkter.

För AAK $martline är vi auktoriserad med "SFT" som identitet.

Utbildning av personal för säkert arbete på höjd genom att hålla individuella kurser för företag.

Periodiska kontroller av fallskyddssystem och personlig fallskyddsutrustning utförs på kontrakt/konsult basis.