Företaget

Svensk Fallskyddsteknik AB arbetar med personsäkerhet vid arbete på hög höjd och där det finns risk för nedstörtning eller andra områden där fara finns för personers liv. Vi erbjuder tjänster som installation, försäljning, periodisk kontroll, service/reparation och utbildning.

Rörkopplingar och rör tillhandahålls för alla tänkbara ändamål. Dessa byggs samman efter kundens design och önskemål och om så önskas monteras ihop av oss.

Företaget samarbetar med ett antal huvudleverantörer men även med ett antal andra mindre samarbetspartners

Samtliga produkter som marknadsförs och där det finns EN-standarder är CE-märkta.